kveldskurs deltid foto oslo utdanning skole kveld kunst

Informasjon deltidsstudium

Informasjon om deltidsstudium

Ordinær læreplan

Oslo Fotokunstskoles deltidsstudium følger skolens ordinære læreplan for 1 året i 50% hastighet. I praksis innebærer dette at skolens to semestre gjennomføres på fire semestre. Du arbeider selvstendig med egne prosjekter samtidig som du får undervisning og veiledning i fagene «Billedforståelse og estetikk» og «Teknikk».

  • Kunsthistorieforelesninger og gjesteforelesninger som holdes på dagtid er også åpent for deltidsstudenter.
  • Studentene har fri tilgang til skolens lokaler og utstyr på kveldstid i ukedager og i helgene.
Undervisningen foregår tirsdag og torsdag med forelesning og arbeid med hovedlærere. Mandag og onsdag arbeider studentene fritt med mulighet til
veiledning på skolen av en fast lærer.
Kunsthistorie er lagt opp til en forelesning hver måned samt to hele lørdager per semester.

Fag

På deltidsstudiet deles undervisning inn i tre fag: «Billedforståelse og estetikk», «Kunsthistorie» og «Teknikk»:

Billedforståelse og estetikk:

I billedforståelse og estetikk jobber studentene selvstendig med oppgaver med veiledning med skolens lærere. Gjennom forelesninger får studentene en innføring i samtidskunst ved å stifte bekjentskap med kunstnere som arbeider med fotografi som uttrykksform.

Undervisningen deles inn i prosjektperioder. Under prosjektperioden tilpasses undervisningen det aktuelle temaet (for eksempel iscenesatt fotografi, portrett, landskap, dokumentar m.m.) og studentene får presentert en rekke kunstnere som jobber med problemstillinger som er relevante for prosjektperioden. I prosjektperioden utvikler studentene egne ideer og ved slutten av perioden er det felles gruppegjennomgang av prosjektene.Alle skolens lærere som underviser i billedforståelse og estetikk er aktive kunstnere.

Teknikk:

I Teknikk får studentene en innføring i grunnleggende fotografiske teknikker som kamerateknikk, fremkalling av film, mørkerom (farge og svart/hvitt), fotografering i studio, digital bildebehandling og digital utskrift. Alle skolens lærere i teknikk er profesjonelle fotografer.

Kunsthistorie:

Det gis undervisning i generell kunsthistorie, det fotografiske mediets historie og dets utvikling som personlig uttrykksform. Som del av kunsthistoriefaget arrangeres det hver uke gjesteforelesninger hvor aktive kunstnere besøker skolen hver onsdag på dagtid og presenterer sine egne arbeider for skolens studenter. Kunsthistorie undervises av skolens kunsthistoriker med spesialisering i fotografi.

Studieavgift er 15.000 kroner per semester.

Du kan nå søke om å tas inn på deltidsstudiet for våren 2018.