Fotoskole digital analog undervisning foto oslo kunst

Du kan nå søke for høsten 2017 dag skole og kveldsskole deltid.

Hvordan søke:

1. Fyll ut vårt søknadskjema

2. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju i skolens lokaler (kun dagskolen).

3. Søkere blir vurdert ut fra en helhetsvurdering av intervju og innsendte arbeid.


Krav til forkunnskaper:

Det kreves ikke studiekompetanse eller spesielle forkunnskaper for å søke om plass ved Oslo Fotokunstskole. Søkere blir vurdert på grunnlag av innsendte arbeider og intervju.

Rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse

Grunnen til at skoleavgiften på Oslo Fotokunstskole er lavere enn andre fotoskoler er fordi OFKS er godkjent fra Utdanningsdirektoratet etter Voksenopplæringen kap. 4 og har statsstøtte. Det gir også studentene rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse. Skoleavgiften er kr. 30.000,- per semester for fulltid og 15.000,- per semester for deltid.

Skolepengene inkluderer opphold på studietur andre året, programvare som photoshop, lightroom og indesign, utlån av mellomformat- og storformatkamera og blekk til digital printing. Utenom dette må studenten ha eget småformatskamera, egen lysmåler, eget stativ samt dekke utgifter til papir selv.

Opptak er løpende men plassene for høsten 2017 blir fort fylt opp.