Søknadsskjema

Nå kan du søke deg inn som student til høsten 2017.
Løpende opptak.
Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.
Skriv en kort tekst under om hvorfor du vil begynne på Oslo Fotokunstskole, og legg ved fem fotografier eller visuelle arbeid du har laget selv.

Vi tar et søknadsgebyr på kr. 300,-
Dersom du starter på Oslo fotokunstskole inngår dette som en del av skolepengene.


*
*
*
*
*
*