Debatt:Materialitet og håndverk i fotokunst

Paneldebatt
MATERIALITET OG HÅNDVERK I FOTOKUNST.
ET FORELDET INTERESSEFELT FOR GAMMELMODIGE FLISESPIKKERE ELLER EN VERDIFULL VERKTØYKASSE FOR RELEVANT KUNSTPRODUKSJON?

Gikk du glipp av debatten? Se vår videodokumentasjon her:Når 30. mai 19:00
Hvor Oslo Fotokunstskole, Waldemar Thranesgate 84

De siste årene har det vært en oppblomstring av kunstnere og utstillinger som fokuserer på fotografiets materialitet og dets tekniske egenskaper. Samtidig er vi på den andre siden av en digital revolusjon som har demokratisert og forflatet det fotografiske håndverket.

Oslo Fotokunstskole har invitert noen av landets fremste fotokunstnere og inviterer til åpen debatt med tema "Materialitet og håndverk i fotokunst. Et foreldet interessefelt for gammelmodige flisespikkere eller en verdifull verktøykasse for relevant kunstproduksjon?"

Panelet:
MARTE AAS - Aas er utdannet ved Högskolan för Fotografi och Film ved Göteborgs Universitet og har våren 2013 vært aktuell med utstillingen On the Subject of Body and Space på Kunstnerforbundet. I 2010 viste hun prosjektet AgCl (Unexposed Silver Salts), et mikroskopstudie av ueksponert sølvnitrat på negativfilm, på Museet for Samtidskunst.

DAG ALVENG - Alveng er grunnlegger av Fotogalleriet og en av nestorene i norsk kunstfotografi. Alveng arbeider hovedsakelig i svart/hvitt, som oftest med landskaper i store og teknisk krevende formater. Alveng viste våren 2013 utstillingen Sommerlys på Haugar Vestfold kunstmuseum og hans arbeider er innkjøpt av The Museum of Modern Art, New York, Stedeljik Museum, Amsterdam m.fl.

EIVIND LENTZ - Lentz er utdannet fra Statens Kunstakademi og var våren 2013 aktuell med utstillingen Se(e) Me(g) på Fotogalleriet. Lentz benytter seg av mms-fotografier, funnet materiale fra internett og appropriasjon i sin produksjon, som kretser rundt spørsmål om billedkultur i en digitalisert tidsalder.

MIKKEL MCALINDEN - McAlinden er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen, og regnes som en sentral figur i den såkalte Bergenskolen som for alvor sørget for post-modernismens inntog i norsk kamerabasert kunst. McAlinden er kjent for sine storslåtte og sømløse digitale manipulasjoner sammensatt av flere storformateksponeringer. Gjennom sitt virke utforsker han blant annet det fotografiske mediets begrensninger og egenskaper.

Ordstyrer:
ESPEN GLEDITSCH - Gleditsch jobber med kamerabasert kunst og tekst. Han har våren 2013 vært aktuell på Vårutstillingen på Fotogalleriet og bokutgivelsen Nostalgia. Gleditschs arbeider er blitt vist på Haugar Vestfold kunstmuseum, MELK, Høstutstillingen, Haugesund kunstforening m.fl. Gleditsch er i tillegg studiekoordinator ved Oslo Fotokunstskole.
Debatt Marte Aas, Dag Alveng, Eivind Lentz, Mikkel McAlinden, Espen Gleditsch oslo foto kunst skole fotokunst fotoskole fotokunstskole