"Parallax" - Espen Gleditsch - Utstilling på MELK

Ved hjelp av fotografi, installasjon, lyd og tekst utforsker Espen Gleditsch begrepene tolking, lesning og resepsjon gjennom en konseptuell tilnærming til sine arbeider. Med utgangspunkt i fenomener som ofte ligger i grenselandet mellom subjektive opplevelser og objektive fakta undersøkes mekanismene bak hvordan våre egne forventninger, erfaringer og ønsker farger vår tolkning av verden rundt oss.


Gjennom arbeider med historiske arkiver og avfotografering av funnet materiale lader Gleditsch de avbildede motivene med en kontekst og bringer betrakteren inn i en verden av lesninger i hvert enkelt arbeid.

Arbeidet Voynich Manuscript er et fotografi av en bunke papir, en arbeidsprosess på et skrivebord. Den avbildede papirbunken forestiller et manuskript bestående av 240 sider med håndskrevet gåte fra 1400- tallet som kryptologer strever med å løse den dag i dag. Under andre verdenskrig arbeidet flere anerkjente kryptologer med manuskriptet uten hell og det er sett på som et av verdens mest kryptiske manuskripter.

Utstillingens tittel spiller på parallaksen mellom avsender og mottaker i budskapet vi oppfatter i bilder som publikum i et stadig mer mediert samfunn, der lesningen av media er kritisk for forståelsen av budskapet, og skillet mellom riktig og gal informasjon ofte ligger i kunnskapen til betrakteren.

Espen Gleditsch (f. 1983, Tønsberg) har sin utdannelse fra FAMU i Praha og Fatamorgana i København. Han har deltatt med arbeider på blant annet Høstutstillingen (Kunstnernes Hus, Oslo, 2011) Border District (Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 2009) Labyrinth 09 - Writings and Observations (Botkyrka Konsthall, Stockholm, 2009) This is the End (Galleri Spark, København 2009) Photographic Tendencies (Kultur - und Kunstverein Linda, Hamburg 2008)

PARALLAX er Gleditschs første separatutstilling i Oslo.

MELK holder åpent lør. - søn. 12 - 16 under utstillinger eller etter avtale.