Del 3: Tidevannet

Etter 12 dager på fyret begynte det å skje ting. Havet begynte å synke og øya ble gradvis større. I løpet av dag 13 var vannet så lavt at vi kunne gå helt ut til de ytterste klippene, som vanligvis kun var forbeholdt de aller modigste fuglene. Syv dager med sammenhengende lavvann gjorde at vi kunne gå på havets bunn. Nye observasjoner, lukter og lyder fikk oss i å forstå øya bedre og ga oss innblikk i en ukjent og annerledes verden.

I tidsrommet 14. mars til 11. april bodde Oscar og Peter på den lille øya Struten i Ytre Oslofjord. Isolert og alene, uten tilgang til moderne impulser som Internett, tv, radio og musikk har de kun hatt sine matrasjoner, hverandre og sitt kunstnerskap å gå ut i fra. De har bodd i det gamle fyrhuset på øya med svært enkle kår, uten innlagt vann og kun minimalt med strøm. De har brukt de fire ukene på på fyret til å observere, utforske og dokumentere øya og landskapet rundt ved å gjøre målinger, ta bilder og skrive notater. På denne måten har de forsøkt å skape sitt eget bilde av øya, oppdage og forstå den ut i fra dens egne forutsetninger. De har i tillegg utforsket og observert deres relasjon, både seg i mellom, men også til øya og til havet.

"Del 3: Tidevannet" er den tredje utstillingsdel av samarbeidsprosjektet mellom Oscar Hagbard og Peter Dean.