Do it yourself

REGISSØR PAUL TUNGE, REDAKTØR ELISE BY OLSEN (RECENS), FOTOGRAF MARIA PASENAU OG ORDSTYRER OG FORLEGGER CHRISTIAN TUNGES (HEAVY BOOKS) EGNE ERFARINGER FRA Å STARTE OPP SELV I SAMTALEN «DO IT YOURSELF» UNDER ÅPEN DAG PÅ OSLO FOTOKUNSTSKOLE ONSDAG 08. MARS