Eskil Bast og Phil Moore stiller ut på Galleri Bokboden


20. Mars - 22. Mars 2015
Vernissage: Fredag 20. Mars 20:00
Lørdag, søndag: 12:00 - 18:00

Galleri Bokboden
Marken 37, 5017 Bergen

kmh. Please believe me - i got too much to loose

(..I arbeidene er det det konkrete som blir presentert, et direkte uttrykk, men hvis
intensjon er det motsatte av debatt. En Debatt springer ut fra en refleksjon over
fortid og nåtid for å påvirke fremtiden, ihvertfall i noen tilfeller, men vi tenker ikke
fremtid, kun på fremtid som i denne utstillingen er et ønske om å tie, nesten
kvele noen form for dialog..)

I arbeidet av en collage komponerer Eskil et syn på noe som ligger nær et minne
eller en situasjon, som på begge plan samsvarer direkte med virkeligheten, og
derfor åpner opp for å reflektere videre utover den.

Punctum i et bilde kan virke langt unna, men akuratt som fotografiet og slik det
ser bakover, uten nødvendigvis å virke sentimentalt, kan vi se utover og tenke
fremover mot det som kommer til å skje.

Det vil bli vist Collager, Fotografi og Video i utstillingen der aspektene av det som
kjennes rolig og trygt slik fotografiet bekrefter det vi har sett, blandes videre i
montering og oppbygning av et nytt bilde.

Motivalgene til de to utstillerne er nært beslektet og blir interessant sett sammen
fordi Bast arbeider med Fotografiet som scener og utsnitt som gir bildene en
bevegelighet, mens Phil Moore jobber med Video på en måte som ligger
nærmere definisjonen av fotografiet som et ubevegelig bilde.