Fatou Madeleine Åsbakk stiller ut på podium 31.10-02.11

Pressemelding: Jeg elsker Stine Knudsen, og det gjør du og.
Utstilling på Podium, Hausmannsgate 34, Oslo.
Utstillingsperiode: Åpning 31.10.14 kl 19.00
Åpent 01-02.11.14 14.00-20.00

Gjennom fotoprosjektet Jeg elsker Stine Knudsen, og det gjør du og, peker tidligere Oslo Fotokunstskole-student Fatou Madeleine Åsbakk på på vår tids selvdyrking, som vi er mer eller mindre ufrivillige deltagende i - hvor paralellene til gude-og heltedyrking er høyst tilstede.

Hun har vært interessert i å se på hvilke kvaliteter som endres, eller; hvilke evner som kan fjernes eller byttes
ut når en ser på dyrking av en skikkelse i et større perspektiv. Fra å være en «gud» i menneskeskikkelse, med
uttalte «magiske krefter», eller å evne noe helt ekstravagant på en gitt arena, til bare ved å vise seg i tv slik vi
har sett det i realityeksplosjonen, eller for eksempel i blogger, hvor hvem som helst, ofte gjennom
markedsføring av ikke annet enn vanlige hverdagslige bragder, kan få en slik status.

Fotografiene er presentert i til dels enorme formater og er spesielt tilpasset rommet på Galleri Podium.
Motivene er tilsynelatende tilfeldige og hverdagslige, men samtidig oppstilte og videre fiksjonert gjennom
bildenes titler. Slik ønsker utstilleren å prøve ut en ny form for persondyrking, hvor hun, ikke som ved
selvdyrkingen bruker seg selv, men en annen «helt vanlig» person, som hun dyrker frem som noe helt
spesielt. Som det fremgår av tittelen insisterer hun også på at DU skal gjøre det samme.

Fatou Madeleine Åsbakk er for tiden student ved Kunstakademiet i Oslo. Hun har jobbet med fotografi og
tekst siden 90-tallet. Arbeidene hennes befinner seg mellom fiksjon og dokumentar, da hun stadig gjør
opptak av virkeligheten for siden å regissere og omgjøre denne til en historie slik hun vil ha den fortalt.
I dette, og tidligere arbeider har det analoge vært en klar forutsetning: kontrollen i det å å kunne manipulere
materialet fysisk i etterkant, samtidig som mangelen på kontroll, og hangen til tilfeldigheter under opptak,
har vært viktige faktorer for hennes prosesser og utrykk.