Seminar på Litteraturhuset 4 mai

Foto: Andrea Grundt Johns, "Røyksignal" 2012, stillbilde fra video
Velkommen til seminar og paneldebatt mandag 4 mai kl 10:00 - 15:30 på Litteraturhuset i regi av Oslo Fotokunstskole.

Seminaret er gratis og ment for alle som er interessert. Påmelding kreves.

For påmelding:
*
*
Hvem har ansvar for å styrke visuell kompetanse i et visuelt forspist samfunn?

Vi lever i en verden der billedflommen har eksplodert både i tradisjonelle medier og blant folk flest på sosiale medier. Samtidig undergraves de estetiske fagene i skolen og det snakkes om en visuell analfabetisme. Er det grunn til moralsk panikk?

Er vi i stand til å forstå bildene som omgir oss?

En godt utviklet billedforståelse kan bli avgjørende hvis vi ønsker reflekterte individer i fremtiden.

Fotografi har i mer enn 150 år vært vårt dominerende billedmedium. 
 Fra å være begrenset til få mennesker ser vi nå at det å fotografere er blitt en like naturlig del av et menneskes hverdag som det er å skrive. Bør kompetansen i billedspråket tas like alvorlig som kompetanse i skriftspråket?

Hvem har ansvaret for å styrke forståelsen for billedspråket?

Innlegg vil blant annet holdes av 

Kjetil Røed

Eva Løveid Mølster

Oda Faremo Lindholm

Eivind Lenz

Vel møtt!