Prosjektet er et kunstnerisk samarbeid mellom den spanske kunstneren Cristina Nuñez, en gruppe studenter fra Oslo Fotokunstskole og en gruppe innsatte fra tre norske fengsler: Bredtveit, Ila og Ullersmo. 
Prosjektet er støttet av Den Norske Ambassaden i Spania og er en fortsettelse på Nuñez tidligere prosjekt "Her/Story, Women Behind the Cam- era" produsert i 2013-14 hvor hun også samarbeidet med studenter fra Oslo Fotokunstskole.

Selvportrett prosjektet er en kunstnerisk metode skapt av Cristina Nunes basert på hennes egne erfaringer med å bruke selvportrettet til å stimulere hennes kreative prosesser og selvinnsikt gjennom å studere bildene på et dypere plan. Nuñez har brukt denne metoden siden 2005 ved flere institusjoner som skoler, fengsler, bedrifter, akademier, museer og gallerier og psykiatriske institusjoner.

Prosjektet vil ende i en online utstilling samt en utstilling på Oslo Fotokunstskole i september 2016.


Studenter ved Oslo Fotokunstskole, selvportretter:

Individuelle selvportrettøkter med uttrykk for vanskelige følelser som sinne, fortvilelse og frykt. Hver deltaker er alene i et profesjonelt fotostudio for å ta en serie med selvportretter etter Cristinas instruksjoner. Når de er ferdige, vil Cristina gå inn , sette bildene i datamaskinen og den avbildede skal kjenne på egen opplevelse av bildene. Dette skal være til hjelp til å se seg selv fra en helt annen synsvinkel .

De valgte bildene vil bli delt med hele gruppen, hvis de vil. Det å dele prosessen med gruppen kan skape mer dyptgående og empatisk relasjon mellom dem og kan forbedre deres offentlige image.

Fra Lledoners fengsel ( Barcelona) , februar 2013.

Selvportretter ved spørsmål om vold er ekstremt virkningsfullt for å studere følelser og utviklingen, deres involvering ved voldelig adferd. Vi kunne se sårbarheten, smerten som forårsaket sinne, oppvåkning av bevissthet og ansvar, oppfatningen av hverandre, den endelige forståelse og samarbeid.

Personene arbeider her i par for å utforske vold, uten å snakke. Denne serien viser to personer som etterpå etablerte et svært positivt forhold gjennom gruppens studie av dynamikken ved vold.

Lledoners fengsel ( Barcelona) , Mars 2013.