RØYND - Utstiling på Cyan Galleri

Velkommen til Oslo Open på CYAN studio 28. april.
Denne helgen er det åpne kunstnerstudioer over hele byen, lørdag 27. april på vestsiden av Akerselven og søndag 28.april på østsida av Akerselva.

Vi velger å invitere inn fremtidens fotokunstnere og viser en utstilling med studenter fra Oslo Fotokunstskole.
Studentene viser arbeider som stiller spørsmål ved fotografiets konvensjoner og utfordre fotografiets virkelighetsbeskrivende egenskaper gjennom utradisjonelle presentasjonsformer, alternative prosesser og manipulering av motivet.

-

RØYND

- fotostudentene ved OFKS stiller spørsmål ved fotografisk virkelighet

Røynd er den norrøne betegnelsen på virkeligheten. Røynd er alt det som er håndgripelig og sant eller også det som eksisterer i verden. Røynd er imidlertid et relativt begrep som blir behandlet og diskutert i ontologien, det vil si den filosofiske læren om hvordan virkeligheten faktisk arter seg. Den dagligdagse oppfatningen og opplevelsen av virkelighet som et system av ting, er ifølge filosofien strengt subjektiv. Virkeligheten beskrives ifølge Thomas Kuhn i lys av det paradigme vi befinner oss i. Våre resonnementer er ifølge han farget av våre erfaringer og den situasjon som oppstår når vi gjør nye erfaringer. Ifølge språkfilosofene tilegner vi oss kunnskap gjennom et filter fra miljø og tidligere erfaringer. En sentral representant for denne teorien er Ludwig Wittgenstein. Han hevdet at språket utgjør det største hinderet for å kunne beskrive virkeligheten siden vi ikke kan beskrive fenomener det ikke finnes ord for.

Deltakende kunstnere: Abi Qadar, Anders Schau, Gabriella Maria Lien Holsten, Helge Haaland Hjelmtveit, Ida Marie Jacobsen, Ida Thorstad, Jacob Aars, Jenny Emilie Østli, Karin Emilie Amundsen, Karoline Rødfjell, Lene B. Gråberget, Linda Cao, Marcus Ottesen, Mathias Wichstrøm Teigland, Matilda Schelin, Max Øien Barel, Ragnhild Holager, Rebekka Brobakke, Sanne Kalleberg, Silje E. Sørensen, Sunniva Endresen og Sunniva Kristine Hestenes

Arbeidene i utstillingen forsøker på hvert sitt vis å utfordre fotografiets virkelighetsbeskrivende egenskaper og stiller spørsmål ved fotografiets konvensjoner gjennom utradisjonelle presentasjonsformer, alternative fotografiske prosesser, manipulering av motivet og andre utypiske tilnærmingsformer til fotografiet. Utstillingen er kuratert av Stig Marlon Weston fra CYAN i samarbeid med hovedlærer Pål Henrik Ekern og er tenkt som et laboratorium for utforskning som hjelper publikum med å stille spørsmål snarere enn å gi svar.

Oslo Open foregår 27-28.april, og 28. april er forbehold atelier øst for Akerselva, men vi holder utstillingen åpen hele helga.

Vernissage fredag 26.april kl 18-23

Åpent 27-28.april kl 12-18


http://cyanstudio.no/kalender/2019/4/oslo-open-ved-cyan-studio

https://osloopen.no/nb/forsiden

Facebook-arrangement