Eksponert - Hvorfor overvåker vi og hva skjer når overvåkningen kommer nedenfra?

Oslo Fotokunstskole inviterer publikum til å delta på fagdag med temaet Eksponert den 17/1-2019 kl. 09.00. - 12:00

Program:
09:00: Kripos (v. Berit Lima, seksjonsleder og Morten Alexander Lein Oulie, rådgiver) starter med et innlegg før resten av programmet fortsetter.
Kripos er den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. De presenterer sitt arbeid med å bygge opp et ekspertmiljø for ansikssammenligning. Vi får vite noe om hvorfor fotografiet er interessant for Kripos i dette arbeidet og hvorfor de blant annet ansetter fotografer i forbindelse med å bygge opp et ekspertmiljø.

09:30 Øvrige forelesere presenteres og gjør sine innlegg:
Anders Eiebakke, Jon Wessel-Aas, Pia Maria Roll og Ketil Lund

11:00 Pause med kaffe

11:15: Samtale mellom Anders Eiebakke, Jon Wessel-Aas, Pia Maria Roll og Ketil Lund og moderator Pål Henrik Ekern. Spørsmål fra salen.

12:00 Slutt

Bakgrunn for arrangementet
Samtidens bruk av overvåkning begrenser seg ikke lenger til det visuelle men for å forstå̊ hvordan overvåkning fungerer er det like fullt viktig å utforske det fotografiske aspektet ved den. Hele vår eksistens blir i dag fotografert og visualisert i en grad man aldri tidligere kunne drømme om. Dette gjør at vi i dag er nødt til å stille spørsmål ved hva som er frivillig og ufrivillig eksponering og hva det betyr å se og bli sett.

De fleste av oss aksepterer behovet for å balansere overvåkning med personvern. Svært mange ser også ut til å akseptere stor grad av overvåkning. Kritikerne av overvåkning mener at den stadige utvidelsen av overvåkningsmulighetene på lengre sikt truer retten til privatliv. Tilhengerne mener at overvåkning er et nødvendig inngrep i personvernet til den enkelte for effektivt å kunne møte reelle og potensielle trusler. Hva er egentlig lov og ikke og hvor står personvernet i dag? For å snakke om dette har vi fått med oss medierettsadvokat Jon Wessel-Aas.

Kunst skal utfordre de som har makt og utfordre på grensene for hva som er tillatt for å stille spørsmål til hvordan samfunnet fungerer. På fagdagen stilles spørsmålet vedrørende hva som skjer når kunstnerne synliggjør overvåkningen i samfunnet og hva som skjer når det plutselig er kunstnere som overvåker makthaverne. For å sette søkelys på dette har vi fått med oss kunstneren Anders Eiebakke som har arbeidet med tematikken i en årrekke, Pia Maria Roll som regisserte teaterstykket Ways of Seeing, som har skapt stor debatt i det siste, samt tidligere høyesterettsdommer og leder for Lundkommisjonen Ketil Lund som også sto på scenen under teaterstykket.

Til slutt blir det samtale/debatt rundt dagens tematikk med og publikum er selvsagt velkomne til å være delaktige!

Om gjestene på fagdagen:

Jon Wessel-Aas

Jon er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater. Han har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter, og prosedyre om slike saker i domstolene, siden 1995, blant annet sin advokat for NRK i 12 år.

Pia Maria Roll

Pia Maria har vært aktiv som skuespiller, regissør, dramaturg og manusforfatter. Hun har i det siste vært i medias søkelys på grunn av et stykke hun regisserte for Black Box kalt Ways of Seeing. Stykket bevegde seg i gråsonen mellom rett og galt, hva som er legitimt og illegitimt, og hva som er lovlig og ulovlig; både for staten og for individet. Grunnen til at stykket har skapt stor debatt i det siste er fordi det tar et tydelig politisk standpunkt og ikke minst fordi det i stykket ble vist filmklipp av husene til høyt profilerte personer assosiert med innvandringskritiske miljøer for å undersøke om de kunne ha en forbindelse med den økende islamofobien i samfunnet,

Ketil Lund

Ketil var leder for Lund-kommisjonen som var Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester, oppnevnt 1. februar 1994 på bakgrunn av mange påstander om ulovlig overvåking av norske borgere etter 1945. Rapporten, som ble offentliggjort 8. mai 1996, konkluderte med at det har foregått ulovlig politisk overvåking i Norge etter 1945, først og fremst av venstresiden.

Ketil har også vært med på scenen i teaterstykket Ways of Seeing og har i ettertid hevdet at «Etter min mening er det for lite politisk teater i Norge. Å bruke teater som plattform for politiske budskap kan være en virkningsfull måte å fremme standpunkter på, ikke minst i dagens kakofoniske medieverden.»

Anders Eiebakke

Anders Eiebakke er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi i Oslo. Han arbeider hovedsakelig med politisk relatert kunst, der han ofte samarbeider med politiske aktivister Anders har blant annet utviklet video- og datakontrollerte fly og multirotorer siden 2007 og var den første kunstneren som viste dronebasert kunst internasjonalt under Manifesta i 2010. Fra starten har han jobbet både poetisk og politisk med droner og overvåkningsteknologi. Han designer, bygger og opererer dronene selv..

Eiebakke har tidligere vært styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS) og på slutten av 90-tallet drev han galleriet Samtidskunstforum på Grünerløkka i Oslo. Han har også skrevet kunstkritikk for blant andre Dagens Næringsliv og Morgenbladet.


Foto:Google Earth