Yamile Calderon deltar på "Forsvinninger"

Yamile Calderon foto kunst fotokunst skole oslo utstilling
Katharina Barbosa, Yamile Calderon, David Farrell Lotte Konow Lund og Ulla Schildt, Olga Robayo & Hans Petter Blad.

Kurator:
Hans Petter Blad

04.05-23.06

Velkommen til åpning 4. mai kl 1800

Utstillingen åpnes av Per Kvist
Utstilling drøfter begrepet "forsvinninger" fra en lang rekke innfallsvinkler politisk og feministisk, språklig, metafysisk og estetisk og som språk, knyttet til stemmen som forstummer eller mister retten til å uttrykke seg, eller det som ikke forstås og ikke siste instans; det som ikke kan ses, gjennom verk som bare refereres til i kraft av sitt fravær.

Som i forlengelse av en moderne betraktningsmåte ses den politiske volden i Colombia eller Irland i lys av såpeoperaen, mafiens filmatisk influerte estetikk eller landskapsfotografiet, side ved side med institusjonskritikk og kunsthistorisk spørsmålsstilling.

Katalogen er skjønnlitterær i sin natur. Det er nyskrevne tekster av Liv Køltzow, Ole Robert Sunde, Marit Tusvik, Nils Christian Moe-Repstad, Hans Petter Blad og Pål Gitmark Eriksen, samt dikt av Pier Paolo Pasolini og et essay av Alix Cleo Roubaud, de to siste for første gang oversatt til norsk. Denne utgivelsen, som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Kunsthallen, Flamme Forlag og Yokoland, er et forsøk på å gjenopprette den tapte dialogen mellom billedkunsten og litteraturen, som var så vesentlig ved overgangen til forrige århundre.
Yamile Calderon utstilling foto kunst fotokunst oslo fotokunstskole