Fotoskole digital analog undervisning foto oslo kunst

Oslo Fotokunstskole - Fotoutdanning

Oslo Fotokunstskole (OFKS) ble startet som en kunstskole i Oslo, "Den Nye Maleskole", av Emil Fedida i 1989. I 1994 ble skolen etablert som Oslo fotokunstskole etter en økende interesse for kunstfotografiet. OFKS gir en to-årig opplæring i kunstfotografiet med vekt på både en praktisk og en teoretisk forståelse for faget.

Første skoleår ved Fotoutdanningen.

Første året ved fotoutdanningen undervises det i digitalt og analogt fotografi, med fokus på fagets håndverkstradisjoner. Skolen er en kunstskole og det undervises i fotografiet relatert til kunsthistorien og samtidskunsten. Studentene velger om de vil arbeide analogt eller digitalt i de fleste prosjektene.

Andre skoleår ved Fotoutdanningen

Andre skoleåret ved Oslo Fotokunstskole sin fotoutdanning bygger videre på første året samtidig som digitale medier og fotografi er i fokus. Det undervises også i video og bok prosjekt.

Undervisningen gis av aktive kunstnere og fotografer. Hver student får nøkler til skolen og kan benytte skolens fasiliteter hele døgnet.

Oslo Fotokunstskole sin fotoutdanning gir rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse

OFKS er godkjent etter Voksenopplæringsloven Kp. 4 og mottar statsstøtte. Studentene har rett til å søke om stipend og lån fra Statens Lånekasse.

Studietur

Hvert år arrangeres studietur, som i de senere årene har gått til Albania, Irland, Kina, USA, Cuba, Kenya, Thailand, Berlin og Paris hvor studentene samarbeider med andre institusjoner og deltar på utstilling.

Lokalisering av Oslo Fotokunstskole

Skolen holder til i store og lyse lokaler i Waldemar Thranesgate 84 (mellom Alexander Kiellands Plass og Grünerløkka)