Film & Videolinje

Video og film - fagets formål

Vi tilbyr et-årig video og film studie fulltid på dagtid og to-årig deltid på kveldstid.

I løpet av studiet lærer studentene både tekniske og visuelle sider ved faget, samt å utvikle en forståelse og erfaring i alle fasene ved film og videoproduksjon fra idé, preproduksjon, produksjon til postproduksjon. Studenten lærer om og erfarer utstyr og teknikker som kan brukes i alle faser ved videoproduksjon.
Vi anser det som nødvendig å oppnå både bredde og dybde i faget for å kunne anvende dette ubegrenset og bevisst i eget arbeid.

Det undervises i ulike sjangre og visuelle virkemidler brukt i kunstvideo og filmatisk historiefortelling både historisk og i samtiden.
Studenten skal opparbeide kompetanse til å skape egne audiovisuelle verk og plassere eget arbeid inn i en kontekst. Gjennom praksisen skal studenten øke sine evner til kritisk analyse av egne og andres videoverk.

Det arbeides med idéutvikling hvor studentene utforsker ulike materialer og metoder for idéarbeid. Det trenes på å komme i kontakt med egne filmatiske og kunstneriske historier, prosjekter, metoder og tematikker.

Det undervises i manusskriving, prosjektbeskrivelser og utvikling av søknader.


Organisering og arbeidsmåter

Studiet er organisert som et heltidsstudium over ett år, eller deltid over to år.

Studentene skal løse kortere og lengre oppgaver/prosjekter samt arbeide med et egendefinert prosjekt.

Undervisningsformene består av forelesninger, lesing av tekster med kristiske diskusjoner, se film og videoarbeid med kritiske diskusjoner kollektiv og individuell veiledning, praktiske oppgaver, gruppearbeid, selvstendig arbeid, ekskursjoner og workshops.

Til forskjell fra tradisjonell filmproduksjon vil kunstnerisk tilnærming ofte handle om hvordan idéer formuleres og utvikles samt at det er vanlig å tenke konseptuelt. Dessuten innebærer kunstfeltet en annen frihet til å velge format, lengde og visningsmåte.

Undervisningen legger opp til at hver enkelt student skal bli mer bevisst på deres hovedfokus og interesse og hva som «trigger» og inspirerer dem. Ut fra en idé skal studentene utvikle metoder for å arbeide videremed idéen frem mot ferdig verk, lik kunstneren i et atelier mer enn som brikken i filmindustriens produksjonsapparat. Studenten oppfordres til å utforske ulike hjelpemidler fra penn og papir, modellbygging, mobilkamera, ipad og enkel lydopptaksteknikk i arbeidet med idéer og konsept.

Ut fra studentenes idé vil teknisk ferdighet gjøre seg gjeldende og det vil foregå tett veiledning med lærer som følger opp både tekniske og filmatisk/kunstnerisk område.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for de som er interessert i å lære mer om video og film, utforske mediet og utvikle egne prosjekter, enten for å arbeide på egne ben i mediet eller søke videre til prestisjefylte høgskoler/universiteter i inn/utland som krever filmatisk arbeid i sine opptaksrunder.

Dersom du allerede har erfaring i et annet kunstnerisk medie og vil lære deg video mediet kan studiet også passe. Deltidsstudiet passer for de som er i arbeid eller annen utdanning på dagtid.

Pris: kr. 32.000,- per semester for fulltidsstudie og 16.000,- per semester for deltidsstudiet.

Søknadsfrist: 24 april (løpende opptak)

Oppstart: Uke 34 august 2019