Fotokunst Fag:

På Oslo Fotokunstskole deles undervisning inn i tre fag: «Billedforståelse og estetikk», «Kunsthistorie» og «Teknikk»


Billedforståelse og estetikk:

Målet for faget er å utvikle et eget billedspråk, kritisk refleksjonsevne og en forståelse for fotografi i medie og samtidskunstfeltet.

I Billedforståelse og estetikk jobber studentene selvstendig med oppgaver under tett veiledning med skolens lærere. Studentene får tilbakemelding gjennom veiledning og gjennomgang i gruppe. Evnen til å formulere seg muntlig og skriftlig om egen og andres fotokunst vektlegges i undervisningen. Studentene får en grunnleggende innføring i fotografisk samtidskunst ved å stifte bekjentskap med kunstnere som arbeider med fotografi som uttrykksform. Studentene får også en innføring i kunstteori knyttet til fotografi.

I første år deles undervisningen inn i prosjektperioder av en til fire uker. Under prosjektperioden tilpasses all undervisningen det aktuelle temaet (for eksempel iscenesatt fotografi, portrett, landskap, dokumentar m.m.) og studentene får presentert en rekke fotokunstnere som jobber med problemstillinger som er relevante for perioden. Med veiledning fra skolens lærere utvikler studentene egne prosjekter og ved slutten av perioden henges de ferdige verkene på skolens vegger for felles gjennomgang. Ved slutten av skoleåret arrangeres det åpen utstilling av studentenes arbeider i skolens lokaler.

I andre år er det større rom for fordypning i et mer omfattende selvstendig prosjekt som strekker seg over lengre tid. Mens første året består av en rekke kortere prosjekter legges det i andre år opp til en høyere grad av selvstendig arbeid og prosjektutvikling. I andre år jobber også studentene med video og alle studentene lager en egen fotobok. Skoleåret avsluttes med en felles gruppeutstilling i et profesjonelt galleri utenfor skolen.

Undervisningsformene i Billedforståelse og estetikk er forelesninger, selvstendig veiledning, gjennomgang i gruppe, galleribesøk og skrivekurs for prosjektbeskrivelse. Studentene reiser på studietur til utlandet som del av undervisningen.

Alle skolens lærere som underviser i Billedforståelse og estetikk er aktive fotokunstnere.

Teknikk:

Målet for faget er gi studentene en grundig innføring i teknikker som behøves for å uttrykke seg med fotografi.

Første året undervises det i digitale og analoge teknikker. Studentene velge selv om de vil arbeide digitalt eller analogt eller kombinere disse teknikkene. Det gis opplæring i kamerateknikk (småbilde, mellomformat og storformat), studiofotografering, lyssetting, bruk av naturlig lys, opplæring i digitale teknikker (Adobe photoshop og Lightroom) og negativscanning samt fremkalling av film og kopiering i mørkerom for de som velger det.

Andre året bygger på erfaringer fra første år men med hovedvekt på digitale teknikker.
 Det gis mer avansert opplæring i digital fotografering og digital etterbehandling, digital print, scanning, videoredigering (Adobe Premiere) og lay-out av bok (Adobe InDesign).

Undervisningsformene i Teknikk er forelesning, praktisk arbeid med lærer til stede, oppgaveløsning, workshop og selvstendig veiledning.

Alle skolens lærere i Teknikk er profesjonelle fotografer.

Kunsthistorie:

Målet for faget er å gi studentene en innføring i kunsthistorie, med fordypning i fotografisk kunst, for å være bedre rustet til å reflektere rundt egne prosjekter.

Det gis undervisning i generell kunsthistorie, det fotografiske mediets historie og dets utvikling som personlig uttrykksform. Som del av kunsthistoriefaget arrangeres det hver uke gjesteforelesninger hvor aktive fotokunstnere besøker skolen og presenterer sine egne arbeider for skolens studenter.

Studentene vil i løpet av to år inneha en solid kunnskap omkring det fotografiske mediets historie og utviklingen av fotografiet som kunstnerisk uttrykksform.

Undervisningsformen i Kunsthistorie er forelesning.

Kunsthistorie undervises av skolens kunsthistoriker med spesialisering i fotografi.

Informasjon om opptak og digitalt søknadsskjema her.
Søk nå