Oslo Fotokunstskole, fotostudiet.

Oslo Fotokunstskole fotostudiet
Som student ved Oslo Fotokunstskole står dine egne arbeider og utviklingen av ditt eget selvstendige billedspråk i fokus. Fotoutdanningen gir deg inngående kunnskap og forståelse for kunst med hovedvekt på fotografisk samtidskunst.

Oslo Fotokunstskole passer like godt for nybegynnere som for deg med bakgrunn fra ulike typer visuell praksis. Skolen gir et godt grunnlag for videre studier innen kunst, fotografi og andre kreative yrker, eller for å etablere selvstendig yrkespraksis som fotograf.

Lær deg fotografi som selvstendig kunstnerisk medium

Hver eneste dag bombarderes vi med fotografier på nett, i aviser og i offentlig rom. Mengden bilder er så stor at vi knapt tenker over hvordan den konstante bildestrømmen påvirker oss og hvordan innholdet kommuniseres. På Oslo Fotokunstskole lærer du hvordan du benytter fotografi som selvstendig kunstnerisk medium for kritisk tanke og kontemplasjon.

Teoretisk undervisning og praksis

Gjennom en kombinasjon av teoretisk undervisning og praksis får du en bred forståelse for faget. Ved selvstendige oppgaver, idéutvikling under veiledning og gjennomganger i gruppe utvikler du på Oslo Fotokunstskole din egen originale uttrykksform. På skolen vektlegges det at du skal utvikle evnen til å formulere deg og kritisk reflektere rundt ditt eget og andres fotografiske arbeider.

Oppgavejobbing

Førsteåret på skolen utvikler du ditt eget uttrykk ved å jobbe med oppgaver. Oppgaveperiodene varer som regel i fire uker og undervisningen skreddersys tematikken for perioden. Med veiledning av skolens lærere utvikler du ditt eget prosjekt og etter fire uker henges alle prosjektene opp på skolens vegger for felles gjennomgang.

Selvstendig prosjekt

På andre året står selvstendig prosjekt i fokus. Med veiledning fra skolens lærere og ekstern veileder utvikler du over ett helt skoleår ditt eget selvstendige prosjekt. I løpet av andre året lager studentene også sine egne bøker og jobber med video. På slutten av året arrangerer vi avgangsutstilling i et profesjonelt galleri som er åpent for publikum.

Profesjonelt fagmiljø

På Oslo Fotokunstskole legges det særlig vekt på å sette deg i kontakt med det profesjonelle fagmiljøet. Skolens lærere er alle aktive fotokunstnere og fotografer. Hver uke har skolen besøk av eksterne forelesere og gjestelærere som er håndplukket fra samtidskunstfeltet innen fotografi og film. Som student får du rom til å utvikle din originalitet og selvstendighet i et dynamisk miljø. Skolen ønsker et godt og inspirerende sosialt miljø for studentene og på Oslo Fotokunstskole får du tilgang til skolen 24 timer i døgnet hele uken. Fellesutstillinger, skoledebatter og andre sosiale arrangementer er en viktig del av utdanningen. Hvert år reiser skolen på studietur i utlandet som del av undervisningen og for å få internasjonale impulser.

Teknikk

På skolen får du grundig undervisning i teknikken du behøver for å uttrykke deg presist med fotografi. Teknikken gir deg grunnlag til å eksperimentere og tenke fritt rundt ditt eget kunstneriske uttrykk.

Begge årene undervises det i foto og kunsthistorie med en hovedvekt på kunstfotografi.

Søk nå