Fotoskole digital analog undervisning foto oslo kunst

Oslo Fotokunstskole - Fotoutdanning

Oslo Fotokunstskole (OFKS) startet som den Den Nye Maleskolen av Emil Fedida i 1989, men i 1994 ble skolen etablert som OFKS etter en økende interesse for fotografiet. OFKS gir en to-årig opplæring i kunstfotografiet med vekt på både en praktisk og en teoretisk forståelse for faget.

Digital og analog valgmulighet.

Første året undervises det i digitalt og analogt fotografi, med fokus på fagets håndverkstradisjoner. Det er valgfritt for studenten hvor mye vekt de vil legge på den analoge biten. Andre året bygger videre på dette samtidig som digitale medier og fotografi er i fokus. Det undervises også i video og bok prosjekt. Undervisningen gis av aktive fotokunstnere og fotografer.

Hver student får nøkler til skolen og kan benytte skolens fasiliteter hele døgnet.

Rett på stipend og lån

Skoleavgiften er 32.000 per semester for fulltidsstudie og 16.000 for deltidsstudiet på kvelden. OFKS er godkjent etter Voksenopplæringsloven kapittel 4 og mottar statsstøtte. Studentene har rett til å søke om stipend og lån fra Statens Lånekasse.

Studietur

Studentene drar hvert år på studietur.

Beliggenhet

Skolen holder til i store og lyse lokaler i Waldemar Thranesgate 84 (mellom Alexander Kiellands Plass og Grünerløkka)

Søk nå