Oslo Fotokunst Skole Visjon

SKOLENS PROFIL OG VISJON

Oslo Fotokunstskole underviser og veileder i billedspråket. Å arbeide med og oppnå forståelse for problemstillinger som rom, flate, lys, kontraster og tid er viktige elementer i arbeidet med bilder. Vi ønsker at studenten skal lære kunsten "å se". Studenten skal lære å orientere seg selv og det som skal avbildes i forhold til rommet og arbeide med dette på billedflatens premisser. Gjennom en slik billedforståelse erfarer studenten abstraksjon.

Visjonen er bevisstheten rundt billedspråket

Bevisstheten rundt billedspråket som det undervises i er en følge av, og har sterk forankring i den undervisningen som ble gitt ved DNM kunstskole (Den Nye Malerskole), malerskolen som Emil Fedida startet forut for fotokunstskolen.

Forståelse for billedspråket

Oslo Fotokunstskole ønsker å gi studentene en forståelse for billedspråket, ulike fotografiske genre, teknikker og relevant kunsthistorie, så de kan plassere deg selv i dette med eget kunstnerisk uttrykk. Skolens faglige profil spenner fra det tradisjonelle materiale, teknikk og komposisjonsmessige i faget som et grunnlag for å eksperimentere, bryte og tenke fritt ut fra egen personlighet og kulturelle bakgrunn.

Praksis og teori

Praksis og teori er to integrerte deler av undervisningen. Skolen vektlegger kunnskap i bredde og dybde gjennom ulike arbeidsmetoder og tilnærming til stoffet.

Fra en ide til ferdig bilde

I løpet av to år ved skolen vil studentene lære å definere personlige mål og erfare veien fra en ide til ferdig bilde, en prosess som krever at de går dypere inn i kunsten og filosofien, i debatter omkring samfunnet og i seg selv. Dagens kunst (noe kunsten forøvrig til alle tider har gjort) provoserer til samtidsorienterte diskusjoner, og skolen legger vekt på dette i sin profil og oppmuntrer studentene til å tenke selvstendig.

Profil med sammenheng og helhet

Studenten har sammen med lærere ansvar for å skape sammenheng og helhet i sitt studie. Hver enkelt oppfordres til å analysere, reflektere, vurdere og å formulere faglige og kunstneriske problemstillinger, være aktiv i diskusjoner og gjennomganger samt holde egne innlegg knyttet til prosjektene.