Elisabeth Tolliesen

OFKS: 1999-2000

NÅ: Arbeider som kommersiell fotograf med eget firma.


www.elisabethtollisen.com

For meg var Oslo Fotokunstskole bra fordi jeg var helt grønn da jeg begynte; jeg hadde godt av å ha en så åpen start på mitt møte med feltet - at det ikke var veldig teknisk orientert eller kjentes begrensende. Jeg hadde forandret retning mange ganger. Hadde studert fysioterapi, psykologi og meteorologi. Vært usikker. Men jeg hadde vært interessert i kunst og tenkt mye på det språket. OFKS bød på en presentasjon av fotografiet, den gang, mer enn av håndverket. Jeg så mye fotografi. Ble orientert om fotohistorien. Det at forelesningene var, ja, gøy - jeg tror det var det som gjorde at jeg fortsatte med foto.

Jeg tenker OFKS er vidsynt og spenner om seg slik at den enkelte selv kan velge retning når man vet hva man vil.

Verena Winkelmann

OFKS: 1995-1997

NÅ: Forfatter og fotokunstner. Innkjøpt fem ganger av Nasjonalmuseet. Tildelt Statens kunstnerstipend.

 www.verenawinkelmann.com

Som en del av det aller første kullet studenter ved Oslo Fotokunstskole tenkte jeg at denne skolen ville gi meg gode startmuligheter. Jeg hadde blitt interessert i foto og ønsket å lære mer. Det første året lærte vi mest om teknikk, komposisjon og mørkeromsarbeid. Det andre året ble mer kunstnerisk utviklende. Da hadde vi veldig bra gjestelærere som Vibeke Tandberg, Tom Sandberg og Mikkel McAlinden. Vi fikk erfaringer i å lage egne billeduttrykk, og i å vise de i utstillingssammenheng. Jeg husker at vi hadde et selvportrettsprosjekt med Tom Sandberg, som vi senere viste i galleriet til Andrej Nebb.

Jeg vil anbefale skolen til de som er i oppstarten av fotografiet som fagfelt. I dag er det slik: Skal du komme inn på akademier eller kunsthøyskoler i utlandet, så må du ha nådd et visst nivå. Det er uhyre sjelden at noen glir rett inn uten å ha gått på for eksempel Oslo Fotokunstskole først. Du må være seriøs og satt deg mål som er større enn at du driver med foto litt nå og da.

Når jeg tenker på Oslo Fotokunstskole tenker jeg også på vennskapen som oppsto, vennskap med det som også er kolleger i dag.

Og som jeg har kontakt med fremdeles.

Behzad Farazollahi

OFKS: 2001-2002

NÅ: Kunstner og driver fotokunstgalleriet Melk i Oslo. Har vært krigsfotograf i Kabul for flere aviser. Har hatt en rekke utstillinger. Har mottatt The Guardian Photo Prize. Tidligere trommelslager i My Midnight Creeps, som ble oppløst etter Robert Burås sin bortgang.


www.galleri-a.no

Jeg måtte brått avbryte studiene mine ved kunstakademiet i Praha av familiemessige årsaker. Oslo Fotokunstskole var den gang eneste lærested som hadde mørkerom og analogt utstyr som etter min oppfatning var bra nok. Den gang var det en del uro på skolen, da enkelte studenter mente undervisningstilbudet ikke var i samsvar med planer og forventninger. Ledelsen er nå byttet ut. Jeg vet at skolen i dag er en helt annen­ - jeg har selv undervist der.

OFKS har fremdeles bra fasiliteter. Kvaliteten på lærerne vil alltid variere. Slik er det på alle kunstskoler. Men de jeg kjenner som er blitt kunstnere, har klart det fordi de har satt seg som mål å bli kunstner. De har hatt en indre driv. En kunstskole kan ved sitt miljø og sine fasiliteter være nok til å utløse en slik indre driv. Skulle lærerne også være bra, blir det et pluss.

Arja Wiik-Hansen

OFKS: 2006-2008

NÅ: Tar bachelor-graden i bildekunst ved Kunstakademiet Oslo.

www.arjawiikhansen.com

Da jeg begynte på Oslo Fotokunstskole merket jeg fort at jeg hadde veldig stor nytte av at jeg hadde tatt fagbrev i foto. Jeg kunne bare fokusere på kunst og kunstnere, trengte ikke å tenke på det tekniske i det hele tatt. Tidligere hadde jeg drevet med fotografi som i bilder av bygninger eller mat. Nå kunne jeg prøve ut fotografiet på en helt ny måte.

Skolen hentet forelesere fra flere land og oppfordret oss til å dra på biennaler og studiereiser. Det var veldig lærerikt. Under en studietur i USA oppsøkte jeg en rekke ferske gjengrelaterte drapsåsteder. Dette prosjektet ble til fotoserien "Murder Sites", som ble plukket ut til Østlandsutstillingen.

Nina Hove

OFKS: 2008-2010

NÅ: Fotograf. Arbeider som assistent for den svenske fotografen Anders Petersen i Stockholm.


www.ninahove.com

Etter to år på Oslo Fotokunstskole ble jeg inspirert til å studere videre og bestemte meg derfor for å ta en bachelor i fotografi. Jeg tok med portfolioen med bilder jeg hadde produsert ved OFKS til Lillestrøm utdanningsmesse og ble der tilbudt plass på The Arts University College i Bournemouth.

Da jeg i fjor var ferdig utdannet dro jeg på en workshop i Marokko med den svenske fotografen Anders Petersen.

Jeg valgte OFKS fordi jeg ville lære meg de analoge kvalitetene med fotografiet og ha tilgang på mørkeromsfasiliteter. Var også interessert i å lære kunsthistorie og mer om bildeestetikk. Jeg hadde ikke drevet med fotografi før, så jeg ville finne ut om det var noe for meg. OFKS ga meg en faglig kickstart.

Vil du teste deg selv og ditt talent, lære om kunsthistorie og sette deg inn i det som rører seg i samtidskunsten? Da kan jeg anbefale to fine år på Oslo Fotokunstskole.

Siri Leira

OFKS: 2005-2007.

NÅ: Tar master ved Kunstakademiet i Oslo. Arbeider nå mest med 3D-arbeider, skulptur og installasjon. Bruker foto som dokumentasjon og er fremdeles veldig fascinert av magien i fotoet.


www.sirileira.no

Jeg har alltid vært fascinert av fenomenet foto. Arbeidet for ungdomsbilaget til Romerikes Blad da jeg gikk på videregående og tenkte nok at jeg ville bli fotojournalist. Men så begynte jeg på universitetet og tok blant annet psykologi. Jeg hadde falt mer og mer over mot kunstfeltet, og nå begynte jeg å se på koblingen mellom synssansen, hukommelse - og fotografi. Jeg ville undersøke dette nærmere, ikke minst hvordan lysbrytning fungerer i praksis; hvordan dette kan knyttes opp mot ulike teorier om minne og kognitive evner. Det var en studievenninne som anbefalte Oslo Fotokunstskole.

Måten de kombinerer teori og praksis på ved OFKS fungerte veldig godt for min del. Jeg fikk eksperimentere med mine hovedinteresser, samtidig som jeg fikk kunsthistorisk input. Jeg ble mer og mer interessert i kunstfoto. Etter OFKS søkte jeg meg inn på Kunstakademiet i Oslo, hvor jeg fremdeles går. Jeg hadde fått bygget meg opp en solid faglig plattform på Oslo Fotokunstskole. Teorien på akademiet bygger videre på kunsthistorien jeg hadde vært gjennom. Friheten og fleksibiliteten man har i studiet på OFKS er også en god tilvenning. Da jeg gikk der var skolen døgnåpen, man kunne komme og gå som man ville.

Når man søker Kunstakademiet leverer man en opptaksprøve. Jeg leverte hovedsakelig arbeider jeg hadde laget under OFKS-studiene. Det at jeg kom inn var først og fremst basert på at jeg hadde tatt de to årene ved Oslo Fotokunstskole.

Anton Soggiu

OFKS: 2004-2005

NÅ: Kommersiell fotograf med eget firma. Har hatt profilerte oppdrag for Nike og Blindeforbundet og har fotografert en rekke artister.


www.antonsoggiu.com

For meg ble Oslo Fotokunstskole den utdannelsen jeg ønsket meg innen foto. Jeg hadde interessert meg for foto lenge før jeg begynte der, og tatt bilder. Skolen ble et godt utgangspunkt for karrieren min, ikke bare teknisk og håndverksmessig - også kreativt. Ved OFKS fikk jeg impulser både fra forelesere og medstudenter. Det er inspirerende å være i et skapende miljø der man må prestere litt.

Jeg likte veldig godt utenlandsoppholdet vårt. Vi var fem uker i Kina. Det var utfordrende å få gjennomført et prosjekt på et sted som var på så mange måter langt borte, men den siste uka løsnet det. Dette resulterte i min første separatutstilling på Galleri 69 på Gründerløkka litt under ett år etterpå.

Andreas Smaaland

OFKS: 2009-2011.

NÅ: Fotoprosjekter. Driver fotobloggen blender8.com og arrangerer som ambassadør for Leica workshops. Ble utnevnt til "Årets Debutant" av Interfoto i 2010.www.andreassmaaland.com

Jeg valgte OFKS først og fremst fordi det ga meg muligheter for å arbeide analogt - få innføring i mørkeromsteknikker, både svart-hvitt og farger, samt i framkalling både i mellomformat og storformat. Det var også avgjørende at jeg kunne benytte skolens fasiliteter og utstyr hele døgnet, uken gjennom.

Jeg opplevde at det var god balanse mellom teoretisk og praktisk undervisning. De ulike prosjektene er ofte knyttet sammen, slik at elevene får anledning til å sette teori ut i praksis - man får gjerne mer ut av faglige teorier etter selv å ha prøvet og feilet.

Jeg opplevde lærerne som svært kompetente, både på det tekniske fagfeltet og i kunsthistorie. De var engasjerte og tilgjengelige for spørsmål hele tiden.

Oslo Fotokunstskole har betydd svært mye for meg. Selv om jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på helt konkrete eksempler, merker jeg daglig at jeg anvender kunnskap jeg har fått gjennom tiden på skolen. Både teknisk og praktisk, men også innen billedforståelse og kunsthistorie.

Jeg anbefaler skolen på det varmeste. Den drives med engasjement og hjerte.

Eivind Egeland

OFKS: 2006-2008

NÅ: Nylig avsluttet vikariat som lærer i film og foto på videregående. Arbeider med fotokunstprosjekter. Har hatt fire utstillinger som del av kunstnerkollektivet Gruppe 11. Utvikler spillefilmmanus.


www.eivindegeland.com

Kan Oslo Fotokunstskole fungere som et springbrett? Ja, det er jeg ikke i tvil om. Etter mine to år der kom jeg inn på fotografi ved Kunsthøgskolen i Bergen - den eneste institusjonen som tilbyr statlig fotoutdanning. Jeg tror det pleier å være rundt 200 søkere. Ni søkere fra hele Skandinavia kommer inn på hvert kull.

Jeg tror OFKS kan legge et godt grunnlag både for kunstvirksomhet, kommersiell foto og videre studier. Skolen tilbyr både teknisk skolering, komposisjonslære og forståelse av lys. Alt sammen sett på med et rendyrket kunstblikk. Kunstfeltet er i ferd med å smelte sammen med det kommersielle feltet. Mange seriøse kunstnere arbeider i dag for aktører i moteindustrien.

Foto kan være en veldig personlig kunstform; man kan utforske sin egen private sfære.

Heidi Nikolaisen

OFKS: 1995-1997.

NÅ: Arbeider som kunstner. Har deltatt på internasjonale utstillinger. Lærer ved Bergen Kunsthøgskole.


www.heidinikolaisen.net

Jeg vurderte å ta foto på Sogn videregående den gang, men fant ut at det jeg ønsket å gjøre var å arbeide med kunstneriske ideer. Da jeg begynte på OFKS var skolen helt i oppstartsfasen.

Her lærte jeg meg å tenke på fotografi som kunst. Vi arbeidet med ulike oppgaver - også med å etterligne andre kunstneres stil eller kunstverker - og fikk tilbakemeldinger på det vi hadde gjort. Tilbakemeldingene satte oss i stand til å se hva som fungerte og ikke fungerte slik at vi kunne utvikle uttrykkene våre videre. Noe av det mest nyttige jeg fikk med meg fra OFKS var erkjennelsen av at det kan være forskjell på hva man selv mener et bilde forteller og på hva andre ser i akkurat det samme bildet. Slik lærte jeg å strekke meg litt lengre for å si det jeg ville si.

Nå kjenner jeg Oslo Fotokunstskole best gjennom de mange flotte studentene vi får derfra til Bergen Kunsthøgskole. Min erfaring er at OFKS er en veldig bra forskole for dem som ønsker å arbeide videre med fotografi som kunstnerisk uttrykksform.

Oslo Fotokunstskole var en veldig positiv erfaring for meg.

De årene har betydd mye for min karriere.

Yamile Calderon

OFKS: 2005-2007.

Nå: Master fra Bergen Kunsthøgskole. Arbeider som kunstner og som lærer ved OFKS.

Jeg hadde ikke noe ønske om å bli kunstner. Min plan var å arbeide som fotojournalist. Men på Oslo Fotokunstskole ble jeg totalt forelsket i kunst. Det gikk ikke lang tid før jeg tenkte: Dette er rett sted for meg. Det har jeg aldri tvilt på siden heller. Skolen forandret altså mine opprinnelige planer helt.

Som man forstår hadde jeg en fantastisk tid her. Veldig lærerike og utviklende. Vi hadde to spennende studieturer; en til Kina og en til Cuba. Her fikk jeg muligheter til å gjøre bra arbeider som senere kom til å bli stilt ut.

Oslo Fotokunstskole er noe så sjeldent som et lærested som har spesialisert seg på kunstfotografiet. Så for den som har en lidenskap for det analoge fotografiet, for fotografi som håndverk, for den som har en lidenskap for kunst: For den er et det rom å utvikle seg i og det rommet heter Oslo Fotokunstskole.

Det er det beste stedet å begynne karrieren.

Kaya Gaarder

OFKS: 2005-2007.

NÅ: Tar siste semester av masterstudiet ved Kunstakademiet, Oslo. Arbeider i dag innenfor bildekunst, men bruker foto aktivt i research og dokumentasjon.


Oslo Fotokunstskole var min første kunstrettede utdanning og dermed inngangen min til kunstfeltet. Jeg måtte avslutte en utdannelse ved en danseskole i London på grunn av en skade og begynte ved OFKS fordi jeg hadde kjent en dragning mot fotografiet. Akkurat da var digitale bilder i ferd med å komme for fullt. For meg var håndverket veldig viktig; jeg var glad i å stå i mørkerommet. OFKS var veldig godt utstyrt for det analoge fotografiet.

Den dag i dag ser jeg at jeg har hatt god nytte av komposisjonslæren fra de årene. Da jeg gikk på OFKS var det tung vektlegging av bildets oppbygging der. Kunstdelen av fotofaget var viktig. Fargelære. Skolen knyttet til seg mange flinke, yngre lærere. Det ble holdt skrivekurs. Spørsmålene som ble stilt var helt sentrale: Hva er samtidskunst? Hva vil det si å arbeide med et kunstprosjekt? Alt dette fikk betydning i utviklingen av mitt estetiske blikk.

Ved Oslo Fotokunstskole er det en veldig spesiell seriøsitet, og jeg vil anbefale lærestedet fordi jeg vet at det fremdeles er kunstdelen av fotokunsten som er det sentrale.