Utvalg av elevarbeider fra avgangsutstillingen 2018

Fay Michelle Sneen. Utstillingsdokumentasjon
Fay Michelle Sneen
Fay Michelle Sneen
Fay Michelle Sneen
Marcus Reistad.Utstilling
Marcus Reistad
Marcus Reistad
Marcus Reistad
Christine Bouché. Utstilling
Ragnhild Skauge Paus. Utstilling
Irene Kalternborn. Utstilling
Irene Kalternborn
Irene Kalternborn
Thea Sundklakk. Utstilling
Thea Sundklakk. Utstilling
Ragnhild Skauge Paus. Fra bok
Klikk for å legge til bilder