Black and white Analog Workshop (Scroll down for English)

KURS I GRUNNLEGGENDE ANALOG SVART/HVIT FOTOGRAFERING OG PRINTING
16-17-18.11.18

Denne to og en halv dag lange workshopen kombinerer læring, bildetagnig, prosessering, fremkalling og printing i løpet av en spenningsfylt helg. Kurset starter fredag kveld kl.18 med en 3 timers innføring i det grunnleggende ved analog fotografi (ISO, blenderåpning, lukkertid og dybdeskarphet) og kamera/bildetagnings-teknikk (SLR systemet, objektiver, brennvidde, manuell eksponering, lysmålere og nøyaktig lysmåling). På lørdag morgen skal alle skyte en filmrull hver rundt skolens områder. Videre kommer du til å lære å prosessere og fremkalle den eksponerte filmen med bruk av en filmspole og fremkallings-tank, for så å lage kontaktprint i Svart/Hvitt mørkerommet for å velge et bilde til ditt eget Print. Til slutt skal vi på søndag ha en rask introduksjon av print-teknikk og en full dags fordypning i det fult utstyrte mørkerommet, hvor vi skal projisere negativet på tradisjonelt mørkeromspapir, så du kan ta med deg hjem et nydelig print som du har laget helt på egen hånd.

TIMEPLAN

FRE 16.11

18:00 - 21:00: Introduksjon av grunnleggende analog fotografering. Tre timer (3 x 45 min) med 15 minutter pause mellom seg, og planlegging av lørdagens shoot de siste 15 minuttene.

LØR 17.11

09:00 - 11:00: Guidet Fotosession i skolens nabolag med individuell oppfølging.

11:00 - 12:00: Retur til skolen, Lunsj.

12:00 - 14:00: Lær å fremkalle film + fremkallings-session.

14:00 - 16:00: Vurdering av Negativer. Introduksjon av kontaktprint, kontaktprint session i Svart/Hvit mørkerommet.


SØN 18.11

09:00-10:00: Kort introduksjon til Svart/Hvit mørkerom papirprint-prosess, bruk av forstørrer, kjemikaler, sikkerhets-rettningslinjer.

11:00-13:00: Oppstart av print session av et valgt fotografi.

13:00-14:00: Lunsj

14:00-15:30: Videre arbeid med print.

15:30-16:00: Vurdering av print med lærer, Tilbakemeldings-runde med deltagere.


FORBEREDELSER

Deltagerne må ta med eget fungerende analoge kamera. Småformat eller mellomformat. Hvis kameraet ikke har vært i bruk på en stund må det testes før kurset for å være sikker på at det er operativt til når du skal ta egne bilder. Husk å sjekke batteriene i kameraet eller ta med ekstra batterier for å forsikre deg om at kameraet fungerer.

OFKS vil dele ut en rull med 35mm 400ISO film per kursdeltager for fotografering (120mm film hvis du har et mellomformatkamera. La oss gjerne vite på forhånd om du ønsker mellomformatfilm), og papir/kjemikalier for å printe i mørkerommet under workshoppen. Ta med Arbeidsklær/forkle/ på lørdag og søndag da vi skal jobbe med kjemikalier som kan lage flekker på klær.

Kurset vil bli holdt på engelskBlack & White Analog Basic Course 16-17-18.11.18


This 2 and a half day intensive workshop combine learning, shooting, processing, developing and printing into one action-packed weekend.You'll start on Friday evening kl. 18 with a 3 hours introduction on the basics of analog photography (ISO, aperture, shutter speed and depth of field) and shooting mechanics (SLR system, lenses and focal lengths, manual exposure, light meter and accurate light metering),.Then on Saturday morning we'll each shoot a roll of film in the school's surroundings. From there you'l l learn how to process and develop the exposed film using a film reel and developing tank, and start making contact prints in the b/w darkroom to choose one subject for your personal final print.Finally on Sunday we'll have a brief introduction to the printing technique and a full day immersion in the completely equipped darkroom, where we'll be projecting your negatives onto traditional darkroom paper, so that you can take home one beautiful print that you've made entirely on your own.


TIMETABLE

FR 16.11

18:00 - 21:00: introduction to analogue photography basics. 3 hours of 45 min each with 2x15 min breaks in-between and 15 min final planning meeting for the shooting session on Saturday.


SAT 17.11

09:00 - 11:00: Guided photosession with personal coaching in OFKS' neighbourhood

11:00 - 12:00: Return at school, lunsj

12:00 - 14:00: Learn how to develop your film + developing session

14:00 - 16:00: Negative evaluation, introduction to contact print, contact printing session in the b/w darkroom


SUN 18.11

09:00-10:00: short introduction to b/w darkroom paper printing process, use of enlargers, chemicals, safety guidelines

11:00-13:00: Start of the printing session for one chosen photograph

13:00-14:00: Lunsj

14:00-15:30: Further printing work

15:30-16:00: Final evaluation of the print with the teacher, feedback round with participants


PREREQUISITES

The participants must have/bring their own working small or medium format analogue camera (if the camera has not been used in a while it must be tested before the course's start to make sure that you can take your own pictures). Please check your camera batteries or bring a spare to ensure your camera is in working order.

OFKS will provide one roll of 35mm 400ISO film (120mm 400ISO film if you have a medium format camera, please do let us know if you need a medium format film) per student to shoot and paper/chemicals for printing in the darkroom during the workshop. Please bring working clothes/aprons/gowns on Saturday and Sunday as we're gonna work with chemicals that can stain clothes.

The course will be held in english.