Visuell analfabetisme

4 mai 2015 arrangerte Oslo Fotokunstskole et seminar om Visuall analfabetisme på Litteraturhuset i Oslo med undt 150 fremmøtte.

Se de ulike innleggene her:

Artikkel i NYTID: http://www.nytid.no/en-del-av-allmenndannelsen/