Fotoskole digital analog undervisning foto oslo kunst

Du kan nå søke dagskole og kveldsskole deltid for høsten 2018

Løpende opptak frem mot skolestart.

Krav til forkunnskaper
Det kreves ikke studiekompetanse eller spesielle forkunnskaper for å søke om plass ved Oslo Fotokunstskole. Søkere blir vurdert på grunnlag av innsendte arbeider og søknad.

Rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse
Grunnen til at skoleavgiften på Oslo Fotokunstskole er lavere enn andre fotoskoler er fordi OFKS er godkjent fra Utdanningsdirektoratet etter Voksenopplæringen kap. 4 og har statsstøtte. Det gir også studentene rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse. Skoleavgiften er kr. 32.000,- per semester for fulltid og 16.000,- per semester for deltid.

Skolepengene inkluderer opphold på studietur, programvare som photoshop, lightroom og indesign, utlån av mellomformat- og storformatkamera og blekk til digital printing. Utenom dette må studenten ha eget småformatskamera, egen lysmåler, eget stativ samt dekke utgifter til papir selv.