Søknadskjema Film & Video

Skriv en kort tekst under om hvorfor du vil begynne på Oslo Fotokunstskole, og legg ved fem fotografier eller visuelle arbeid du har laget selv.

Vi tar et søknadsgebyr på kr. 300,-
(Skolepengesatsen er kr. 16.000,- per semester for deltidsstudenter og 32.000,- per semester for fulltidsstudenter. Dette dekker også en del materialkostnader samt deler av opphold på studietur, mm.)

VI har løpende opptak etter første inntak er ferdig.

NB: Søknadskjemaet fungerer best i Firefox eller Chrome

Krav til forkunnskaper
Det kreves ikke studiekompetanse eller spesielle forkunnskaper for å søke om plass ved Oslo Fotokunstskole. Søkere blir vurdert på grunnlag av innsendte arbeider og søknad.

Rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse
Grunnen til at skoleavgiften på Oslo Fotokunstskole er lavere enn andre fotoskoler er fordi OFKS er godkjent fra Utdanningsdirektoratet etter Voksenopplæringen kap. 4 og har statsstøtte. Det gir også studentene rett til stipend og lån fra Statens Lånekasse. Skoleavgiften er kr. 32.000,- per semester for fulltid og 16.000,- per semester for deltid.

Skolepengene inkluderer deler av opphold på studietur, programvare som premiere, photoshop, lightroom og indesign og utlån filmkamera og annet utstyr.

Søknadsinformasjon til VIDEO/FILM

Du kan søke på to måter:
1. Send inn 5 kunstneriske arbeider du mener representerer deg og ditt/dine uttrykk. Det kan være filmer (send da link til nettsted), fotografier eller andre medier (maleri, grafikk, tegning, tekster osv). Det kan være en serie eller frittstående verk. Beskriv kort noe om de arbeidene du har valgt.

ELLER

2. Skriv en kort tekst (synopsis) av en film du ønsker lage, filmen kan være kort eller lang, ha en klar handling eller antyde, peke på noe, legge vekt på det visuelle eller det innholdsmessige, abstrahere osv. Du skal beskrive med ord hva filmen handler om eller vil fortelle og eventuelt måten dette gjøres på. Det er opp til søker å velge dette men som leser skal vi kunne forestille oss noe ved å lese den korte teksten.
Til ditt synopsis skal du legge ved 5 fotografier, enten tatt av deg eller hentet fra andre/nettet som visualiserer din idé. Igjen, du kan velge noe som viser en handling, peker på noe eller vektlegger visuelle aspekter.

Dersom du har en hjemmeside, Instagram konto, Vimeo el.l. kan du linke oss til den. Dette er ikke et krav men frivillig. Er det passord til Vimeo må vi ha det tilsendt og kan skrives i synopsis teksten.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*