Søknadsskjema deltidsstudium

Nå kan du søke om å starte på deltidsstudie på kveldsskolen fra høsten 2017.
Løpende opptak.
Vi tar et søknadsgebyr på kr. 300,-
Dersom du starter på Oslo fotokunstskole inngår dette som en del av skolepengene.
*