Spørsmål og svar

Hva slags kunstskole er Oslo Fotokunstskole?
Vi er en kunstskole som fokuserer på fotografi, med fokus på å bygge opp billedforståelse og evnen til å lese bilder hos studenten. Det undervises også i kunsthistorie og teknikk. Les mer her
Hva menes med at Oslofotokunstskole er en forskole?

Kunsthøgskoler krever av studenter de tar inn at de har et bevisst forhold til det de arbeider med og har tanker om hvor de plasserer eget arbeid i samtidskunsten. Det kreves også at søkere sender praktiske arbeid. Det finnes flere skoler i Norge som tilbyr utdanning for personer som ønsker å forberede seg til å søke til kunsthøgskoler i Norge og utlandet. Navnet forskoler kommer fra dette.
Hva koster det å studere på Oslo Fotokunstskole og hva dekker dette?

Det koster 30.000,- per semester på dagskolen og 15.000,- på kveldsskolen. Les mer her

Er det utgifter som kommer i tillegg til dette?


Studentene kjøper selv fotopapir og film. Les mer her

Hvorfor er prisen lavere enn på andre fotoutdanninger?

Oslo Fotokunstskole er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Les mer her
Gir skolen rett til lån og stipend fra lånekassen?

Ja. Les mer her
Hva må jeg vite om fotostudier?

Du trenger ingen forkunnskaper om fotostudier. De som starter har ulik bakgrunn og vi starter fra begynnelsen både med det tekniske og det som angår fotokunst.
Jeg ønsker å studere fotografi. Hva bør jeg vite?

Dersom du har en drøm om å arbeide som fotograf er det ulike retninger i dette faget. Noen utdanninger er mer kommersielt rettet. Oslo Fotokunstskole har en tilnærming til fotografiet innen kunst og samtidskunst og er opptatt av at du skal utvikle ditt eget billedspråk og ikke gå inn i en form rettet mot et marked.
Enkelte velger å studere på Oslo Fotokunstskole nettopp av denne grunn selv om de ikke ønsker å arbeide med kunst men ønsker å utvikle et personlig billedspråk.
Hva er spesielt med Oslo Fotokunstskole?

Analogt fotografi: Da Oslo Fotokunstskole ble startet var det ingen som hadde tatt i bruk digitalfotografiet. Til tross for digitalfotografiets omfang i dag undervises det fremdeles i analogt fotografi og mørkeromsteknikk første året. Men det gis anledning til å løse oppgaver digitalt også første året for de som foretrekker det. Andre skoleår gis det opplæring i digitale teknikker samt i video. Les mer her
Hvorfor underviser skolen fremdeles i analogt fotografi?

Oslo Fotokunstskole mener det er en viktig prosess i det analoge arbeidet som forsvinner ved å arbeide digitalt. Les mer her.
Hvordan er fotografutdanningen lagt opp?

Fotoutdanningen er lagt opp med undervisning hver dag fra mandag til fredag. Det gis undervisning i tekniske og kunstneriske sider ved fotofaget. Første året arbeider studentene både digitalt og analogt mens det på andre året er digital opplæring. Undervisningen består av både praktisk og teoretisk tilnærming til fotografi og kunst. Det gis veiledning knyttet til hvert prosjekt av skolens faste lærere eller gjestelærere som alle er yrkesfotografer eller kunstnere som arbeider med fotografi.
På andre året undervises det også i video.
Må jeg ønske å bli kunstner for å studere på Oslo Fotokunstskole?

Skolen er opptatt av at de som blir tatt opp som studenter har et bevisst forhold til hvorfor de velger å studere fotografi på en kunstskole. Les mer her
Jeg ønsker å jobbe som fotograf i Oslo. Er dette mulig?

Etter endt studie ved Oslo Fotokunstskole er det noen som etablerer seg som selvstendig fotograf enten i Oslo eller andre deler av landet.
Holder skolen fotoutstilling i Oslo?

Skolens studenter stiller ut minst en gang per skoleår. I tillegg stiller enkelte studenter ut på eget initiativ.
Hva gjør de som har studert ved Oslo Fotokunstskole tidligere i dag?

De fleste som studerer på skolen arbeider med kunst. Les mer her
Legger dere ut kunstbilder for salg av studenter?

Skolen har per i dag ingen ordning for dette, men på skolens årlige utstillinger av fotokunst vil det ofte være mulig å kjøpe fotografier fra studentene.
Finnes det studier på kveldstid?

Ja, skolen starter høsten 2016 opp et deltidsstudie på kveldstid for de som ikke har anledning til å studere på dagen. Dette er ideelt for de som er i jobb/annen utdanning på dagtid. For de som ser etter ulike fotokurs er dette også en mulighet til å virkelig dypdykke inn i fotografiet på en skikkelig måte over en lengre periode.
Tilbyr dere fotokurs i Oslo?
Vi tilbyr ikke fotokurs, men vi tilbyr toårig deltidskurs som forbereder studenten til å søke videre på akademier der man søker med arbeid. Les mer her
Har skolen undervisning på engelsk?

Undervisningen gis på norsk med mindre det er en engelskspråklig foreleser. Les mer her.
Gir Oslo Fotokunstskole en bachelorgrad i fotografi?

Oslo Fotokunstskole er en forskole dvs. vi er en skole som forbereder søkere som vil studere fotografi eller kunst på skoler med opptaksprøver og hvor det må søkes med arbeid. Les mer her.
Krever dere kunnskap i foto for å kunne søke til Oslo Fotokunstskole?

Det kreves ingen forkunnskaper i fotografi eller kunst. Les mer her.
Hva er alderen på studentene ved fotoutdanningen?

Gjennomsnittsalderen er mellom 20-30 år. Men det hender det starter studenter både under 20 år og over 30 år.
Hvor ofte er det undervisning?

Det er undervisning hver dag fra kl. 09:00 - 15:30. Kveldsskolen har undervisning fra kl. 18:00 - 21:00 tirsdag og torsdag og mulighet for veiledning mandag og onsdag. Les mer her.
Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det undervises i fototeknikk, billedforståelse og estetikk og i kunst/fotohistorie. Les mer her.