Gir Oslo Fotokunstskole en bachelorgrad i fotografi?

Oslo Fotokunstskole er en forskole dvs. vi er en skole som forbereder søkere som vil studere fotografi eller kunst på skoler med opptaksprøver og hvor det må søkes med arbeid. Gjennom to år ved Oslo Fotokunstskole vil studentene bygge opp en portofolie samt tilegne seg muntlig og skriftlig framstillingsevne relatert til eget arbeid, bilder og kunst. Dette er en forutsetning for å være kvalifisert som søker til kunsthøgskoler i Norge og utlandet. Oslo Fotokunstskole er godkjent under Voksenopplæringsloven kapittel 4.