Hva koster det å studere på Oslo Fotokunstskole og hva dekker dette?

Det koster 30.000,- per semester på dagskolen heltid og 15.000,- på kveldsskolen deltid. Dette dekker datamaskiner, programvare, studio og studioutstyr, tilgang til skolen 24 timer i døgnet (dagskolen), kompendier, blekk til print, opphold på studietur, lån av skolens mellom - og storformatkamera, m.m.