Må jeg ønske å bli kunstner for å studere på Oslo Fotokunstskole?

Skolen er opptatt av at de som blir tatt opp som studenter har et bevisst forhold til hvorfor de velger å studere fotografi på en kunstskole. Flere søkere som ser for seg en karriere innen reklame eller motefotografi søker seg til skolen fordi de ønsker å utvikle et eget personlig billedspråk og mener de vil kommer nærmere dette nettopp ved å studere på en kunstskole.