Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det undervises i fototeknikk, billedforståelse og estetikk og i kunst/fotohistorie. Det er prosjektbasert hvor vi tar for oss ulike tilnærminger til kamerabasert kunst. Undervisningen varierer fra teori til praktisk arbeid og hver student får personlig veiledning i sitt arbeid av flere lærere.
Etter et prosjekt innlevering vises arbeidene til hele skolen i våre gallerirom og for felles gjennomgang.
Hvert år reiser studentene på studietur til ulike land.