Hva er spesielt med Oslo Fotokunstskole?

- Analogt fotografi: Da Oslo Fotokunstskole ble startet var det ingen som hadde tatt i bruk digitalfotografiet. Til tross for digitalfotografiets omfang i dag undervises det fremdeles i analogt fotografi og mørkeromsteknikk hele første året. Andre skoleår gis det opplæring i digitale teknikker samt i video.

- Kunstskole: Oslo Fotokunstskole legger vekt på at studentene skal utvikle sitt eget billedspråk. Gjennom to år på skolen treffer studentene flere ulike lærere/kunstnere som arbeider svært ulikt i sin kunst. Vi ser på dette som viktig slik at hver student kan bli kjent med muligheter innen fotografi. Lærerne/gjestelærerne på skolen er aktive kamerabaserte kunstnere eller fotografer noe som er viktig slik at de som underviser er oppdatert og selv arbeider med problemstillinger de underviser i.

- Samarbeid med kunstfeltet/andre institusjoner: Oslo Fotokunstskole ser på det som viktig å ha en samarbeid med andre aktører. Skolen har samarbeid med institusjoner som Fotogalleriet og Shoot Gallery hvor skolens studenter kan ha praksisplass. Vi har også samarbeidet med Kunsthøgskolen i Bergen og Prosjektskolen i Oslo, kunstakademiet i Tirana (Albania) m.m. 
Skolen er også opptatt av at studentene skal få vist sine arbeid gjennom utstillinger både på skolen men også utenfor skolen.

- Solid historie: Oslo Fotokunstskole er den eldste fotoutdanningen i Norge i dag, skolen ble startet i 1993. Den ble startet i en tid da fotografi var ungt som et akseptert uttrykk innen kunsten.
Oslo Fotokunstskole har siden starten knyttet til seg de viktigste kunstnerne i Norge som arbeider med fotografi. Tom Sandberg var en av de første som underviste ved skolen og var med å sette sitt preg på skolens retning. Vibeke Tandberg og Fin Serch Hansen var også blant skolens tidlige lærere.